Usman Khalil Noon-Owner Of Kanas Tomato Ketchup and Mayonnaise

Usman Khalil Noon

Usman Khalil Noon is a Pakistani entrepreneur who owns Kanas Tomato Ketchup and Mayonnaise in Islamabad. Kanas is a relatively […]

Usman Khalil Noon-Owner Of Kanas Tomato Ketchup and Mayonnaise Read More ยป